referencje

Komitet Badań Polarnych PAN

Muzeum Karykatury

Studio Podpunkt

Muzeum Plakatu

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Polin

Muzeum Plakatu

Wydownictwo W.A.B

Krystyna Kofta

Muzeum Plakatu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Urząd Miasta Szczecin

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Współpracowaliśmy także z:

Muzeum Plakatu i Muzeum Rzeźby-Królikarnia - oddziałami Muzeum Narodowego w Warszawie (w tym odbywające się od 2008 r. do 2016 r. Międzynarodowe Biennale Plakatu oraz wystawy Salon Plakatu Polskiego), Muzeum Literatury, Muzeum m.st. Warszawy, Muzeum Sportu, Teatrem Dramatycznym w Warszawie, galeriami prywatnymi, wydawnictwami, a także Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie oraz wieloma innymi podmiotami kulturalnymi i edukacyjnymi.